Rozpočty staveb

Provádíme předběžné propočty staveb pro vlastníky bytových domů, aby měli předběžný finanční náhled na nákladovost akce.  Z ceny tohoto propočtu se předběžně stanovuje rozvrh financování stavby. S investorem se stanoví priority investic v návaznosti na naspořené finanční prostředky, měsíční příjem do fondu oprav, výhled úvěru a jeho splácení s případným navýšením platby do fondu oprav. Od tohoto se odvíjí požadavek na provedení projektové dokumentace s respektováním požadavků dotačního titulu, pokud investor dotace požaduje.

Po vypracování projektu v souladu s PENB a následném rozpočtu se rozvrh financování definitivně upřesňuje.