Podpůrné činnosti

Zahrnují:

Specializované stavební činnosti, které vyžadují zvláštní znalosti, popř. zvláštní vybavení.