Realizace staveb

Realizace staveb

Praktické poznámky aby při provádění nedocházelo při realizaci k nedorozuměním mezi investorem a provádějícími.

Všeobecné:
  • Pamatovat, že zápisy ve stavebním deníku mohou mít zásadní vliv na řešení sporů a fakturaci
  • Investor by měl řešit své připomínky a výhrady stavebním dozorem, který svou odborností by měl lépe vysvětlit a konkretizovat požadavky a tyto doprovodně písemně vést ve stavebním deníku
  • U dotací pamatovat na změny mající vliv na navýšení, snížení nebo potvrzení jednotlivých prací v uznatelných nákladech
  • Zvážit využití rozhodců v případě sporů nebo bezpečnější využití soudů ČR
  • Pro případ zpětné kontroly používat fotodokumentaci - nutná i pro dotace
  • Neopomenout konkretizovat úhradu za dočasný zábor do smluvního vztahu
  • Uvědomit si, že účast autorského dozoru hradí obvykle investor
  • Ve smlouvě konkretizovat postup uplatnění víceprací a jejich hrazení