12. 10. 24

Dotace

Dotace na bydlení - podali jsme kolem sta žádostí v různých programech a vše se 100% úspěšností !!! 

Pro BYTOVÉ DOMY nabízíme:

- Zdarma: propočet investice s ekonomickou návratností zateplení. Účast na shromáždění vlastníků, vypracování podkladů pro hlasování dle NOZ.

- Vypracujeme projektovou dokumentaci současného stavu s následnou vazbou na dotace včetně PENB (průkazu energetické náročnosti budovy).

- Provedeme výběrové řízení s prověřenými firmami nebo s firmami dle vašeho výběru při dodržení pravidel programu.

- Vyřídíme stavební povolení nebo nebo obdobné povolení (dle toho jaké daná stavba vyžaduje).

- Provedeme vás dotacemi - všechny dotace na bydlení byly se 100% úspěšností.

DOTACE NA BYTOVÉ DOMY - IROP výzva č. 78             
Je dotační titul IROP SC 2.5, výzva č.78 který hradí 30 % nákladů (min 20% úspora na teple - může to být i část dosud nevyměněných oken). Při splnění B třídy celkové dodané energie a splněním dalších podmínek hradí 40 % z uznatelných nákladů.

Program IROP SC 2.5 výzvač. 78  podporuje:  snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov – nemusí být komplexní, zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody a přechod na šetrné ekologické zdroje, možnost dotací venkovní žaluzie, rekuperace, oprava balkónů, opravu svislé hydroizolace a solárních kolektorů.

IROP SC 2.5 je ve svém detailu postupně měněn - konstatujeme, že k lepšímu.  Podrobněji Vás seznámíme při detailnějším rozboru Vašeho bytového domu.

U jednoho bytového domu (sdělíme na dotaz) který obdržel dotace IROP, proběhla u nás týdenní kontrola z MINISTERSTVA FINANCÍ s výsledkem    b e z    v ý h r a d.

 

 

Pro dotační titul provedeme:

·         Zdarma navrhneme technická řešení, propočet nákladů v návaznosti na dotace a finanční možnosti. Tyto souvislosti případně vysvětlíme na shromáždění vlastníků.

·         V případě potřeby vypracujeme projekt a Průkaz energetické náročnosti budovy.

·         Zavedeme žádost do systému s kontrolou všech náležitostí

·         Provedeme koordinaci jednotlivých kroků tak, aby dotace byly získány jako dosud ve 100 % smluvních případů - těch bylo kolem sta v různých dotačních titulech.

·         Dle podmínek programu a požadavku SVJ  provedeme výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

·         Po ukončení realizace podáme závěrečnou žádost o dotaci. Provedeme koordinaci procesů tak, aby nedošlo ke zpochybnění nároku na dotace.

·         V přípravné fázi proměříme vlhkost budovy. Kvalitu díla prověříme termovizní kamerou.

Můžeme vše dodat na klíč nebo uskutečníme jen ty části úkonů dle vašeho požadavku. Výboru SVJ zašleme potřebné texty pro schválení na shromáždění vlastníků. Po schválení zateplení podepíšeme smlouvu na požadovaný rozsah  dle cenové nabídky.  

IROP SC 2.5 se nejblíže podobá dotacím IPRM z MMR které jsme běžně zajišťovali.

 V současné době se zaměřujeme jen na dotace na bydlení - IROP a NZU. Minimalizují se tím chyby z podobnosti programu. 

 

USKUTEČNĚNO - výběr

Josefa Sousedíka 1430, 755 01 Vsetín - investor: Společenství 1430 Vsetín IPRM

 

Družby 1431, 755 01 Vsetín - investor: Společenství vlastníků domu Benátky 1168, Vsetín

 

Okružní 430, 755 01 Vsetín - investor: Společenství vlastníků jednotek č.p. 1431, Vsetín IPRM

 

Benátky 1168, 755 01 Vsetín - investor: Společenství vlastníků domu Benátky 1168, Vsetín

 

Ohrada 1854 -18557, 755 01 Vsetín - investor: Společenství vlastníků jednotek Ohrada

 

Na Hrázi 1585, 755 01 Vsetín - investor: Společenství vlastníků jednotek č.p. 1585 Na Hrázi, Vsetín

 

Žerotínova 992, 755 01 Vsetín - investor: Finreal Vsetín, a.s.,

 

Kobzáňova 1630, 755 01 Vsetín - investor: Kobzáňova 1630, 755 01 Vsetín

 

Josefa Sousedíka 1584, 755 01 Vsetín - investor: Společenství vlastníků jednotek čp. 1584 J. Sousedíka, Vsetín IPRM

 

Krátká 708, 757 01 Valašské Meziříčí - investor: Společenství Krátká 708, V. M.,

 

Krátká 711, 757 01 Valašské Meziříčí - investor: Společenství domu Krátká 711 ve Valašském Meziříčí

 

Sokolská 1088 - 1089, 757 01 Valašské Meziříčí - investor: Společenství Sokolská 1088, 1089, 757 01 Valašské Meziříčí

 

Zašovská 174 - 175, 757 01 Valašské Meziříčí - investor: Společenství Zašovská 174, 175, 757 01 Valašské Meziříčí

 

Růžová 153, 757 01 Valašské Meziříčí - investor: Společenství Růžová 153, Valašské Meziříčí

 

Křižná 676 - 677 , 757 01 Valašské Meziříčí- investor: Společenství VM Křižná 676, 677

 

Vsetínská 475, 757 01 Valašské Meziříčí - investor: Společenství Vsetínská 475, Valašské Meziříčí

 

Slavičín 580, 763 21 Slavičín - investor: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 580 ul. U Zahrádek, Slavičín

 

Slavičín 473 - 475, 763 21 Slavičín - investor: Společenství vlastníků jednotek bytového domu 473 - 475, ul. U Zahrádek, Slavičín

 

Revoluční 1702, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - investor: Stavební bytové družstvo Rožnov

 

Partyzánská 1106 - 1107, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - investor: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1106 a 1107

 

Frýdlant n. Ostravicí 1343, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - investor: Stavební bytové družstvo Frýdlant nad Ostravicí

 

Liptál 433, 756 31 Liptál - investor: Ing. Michal Trochta

 

Francova Lhota čp. 285, 756 14 Francova Lhota - investor: Obec Francova Lhota

 

 

Note: U ČMZRB lze získat záruku k převážné části úvěrů pro financování dotačních akcí. Záruku lze získat až do 80 % úvěrované částky.
 
Členové výboru SVJ mají možnost se pojistit.
 

DOTACE NA BYDLENÍ  - BYTOVÉ DOMY

IROP SC 2.5   

 Program zaměřen na snížení energetické náročnosti v oblasti bydlení. Je určen pro všechny mimopražské vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).Cílem programu je usnadnit financování v oblasti zateplení bytových domů. Podpora je obdobná jako u NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM pro bytové domy v Praze ale s vyšším příspěvkem. 
IROP klade zvláštní důraz na výběrové řízení. Na jeho přípravě a organizaci se nesmí podílet případný zájemce o zhotovení díla. Nedodržení podmínek soutěže a dalších podmínek programu může mít za následek částečné i úplné odebrání dotačních prostředků a to i dodatečně.

Jsou podporovány tyto aktivity:  
Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov 
Projekty se zaměřují na jednu nebo několik aktivit: zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří. Za stejným účelem budou financovány prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.

Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody 
Výsledkem projektu je nový zdroj pro vytápění bytového domu, využívající místo pevných nebo kapalných fosilních paliv efektivní, ekologicky šetrné zdroje. V objektech, napojených na centrální zdroje vytápění se provádí komplexní zateplení budovy, výměna předávací stanice, vyregulování nebo modernizace celé soustavy vytápění objektu; lze vyměnit zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. 

Přechod na šetrné, ekologické zdroje 
Cílem je pořízení účinných a nízkoemisních kotlů na biomasu, účinných tepelných čerpadel či kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívajících obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěné.
Za stejným účelem je možné vyměnit rozvody tepla a vody a instalovat systémy měření a regulace otopné soustavy.

 

IROP SC 2.5 je náročnější na přípravu ale se svou 30% a 40% úhradou uznatelných nákladů je v současnosti nejpřijatelnějším dotačním titulem pro bytové domy a po dobu pěti let nic lepšího nebude. Ti kteří uvažují o jeho využití by měli přípravu pro něj časově nastavit tak, aby po se bytový dům mohl zadat co nejdříve do systému. Budou mít jistotu, že finanční prostředky určené pro daný rok se na ně dostanou.

 

Note: Zdarma jsou u nás prováděny veškeré technické a ekonomické konzultace. Danou problematiku případně vysvětlíme i na schůzích bytových domů. Při tomto využíváme audiovizuální projekční techniku – obsahem jsou technické a ekonomické informace.

 PANEL 2013+

- lze jím dofinancovat u BD náklady na které nelze získat dotace z IROP výzva 37 a to například výtah

- při současných úrokových sazbách při úvěru nad 10 let vyjde lépe přímý úvěr z banky - propočteme vám jej

- u zateplení je zcela nevýhodný (při půjčce 1 mil na 10 let je PANEL 2013+ v nevýhodě proti IROPu řádově 270 000 Kč

 
 

DOTACE NA ZATEPLENÍ BUDOV

U budov na bydlení je zateplení součástí jednotlivých dotací zaměřených na úsporu tepla. U veřejných budov a budov pro podnikání jsou samostatně nebo vázaně součástí jednotlivých dotačních titulů.

 

 

 

 

DOTACE OSTATNÍ

Vzhledem k šíři záběru dotačních titulů a jejich celostátních nebo regionálních omezení s omezenou časovou platností je zde vypisování jednotlivých specifik neúčelné. Jednotlivá ministerstva poskytující dotace jsou v případě potřeby a dohody vyhlásit cílenou regionální dotaci.

Ministerstva poskytující dotace – MMR, MŽP, MPO, MK, MD. Tyto některé ministerstva dále přesunují finanční prostředky s právem rozhodovat o nich na kraje a jejich pracoviště. V ČR jsou taktéž využívány zahraniční dotační fondy.

 

SLUČOVÁNÍ DOTACÍ

Možnost slučování dotací je u každého titulu uvedena případně je nutno tuto možnost ověřit.

 

Pro jednotlivé dotační tituly současné i výhledové provedeme:

Předběžné posouzení domu v návaznosti na dotace
Proměření vlhkostních poměrů, proměření termokamerou
Projektovou dokumentaci
Posouzení nároku na dotace
Předběžný energetický posudek
Odborný posudek

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a Energetický štítek obálky budovy (EŠOB).
Vyřízení žádosti o dotaci – včetně solárního ohřevu teplé vody apod.
V případě požadavku: -soutěž na výběr dodavatele stavebních prací, -stavební dozor
Zajištění úvěru soutěží - výběrem nejvhodnější nabídky z úvěrujících bank 

Napište nám