Vnější zateplení

Zateplením uspoříte finanční prostředky na vytápění. Tyto úspory vyplynou z výpočtů a po našich zkušenostech odpovídají skutečnosti. Vnější zateplení z důvodu menšího teplotního namáhání prodlouží životnost stavby. Zavedením moderních prvků se zvětší užitná hodnota objektu a  stavba dostane líbivý vzhled.

Zateplení fasád a jejich barevnost

Bytové domy řadové nízké

 • Barevnost je to, co vlastník domu může ovlivnit nejvíce.
 • Tloušťku a typ izolace určují energetické propočty a požárně bezpečnostní požadavky.
 • U bytových domů se převážně používají kontaktní zateplovací systémy.
 • Problematika je značně rozsáhlá a každý dům má svoje specifika a vyžaduje individuální profesionální přístup.
Barevné možnosti
RN011
RN012
RN041
RN055
RN042
RN013
RN028
RN043
RN034
RN017
RN016
RN014
RN054
RN002
RN036
RN029
RN059
RN018
RN024
RN050
RN025
RN023
RN020
RN045
RN032
RN044
RN007
RN010
RN027
RN006
RN051
RN052
RN039
RN060
RN015
RN008
RN046
RN019
RN009
RN057
RN033
rn001
RN026
RN030
RN031
RN004
RN037
RN022
RN035
RN040
RN048
RN021
RN056
RN058
RN003
RN049
RN047
RN053
RN005
RN038

 

 

Bytové domy řadové vysoké

 • Oponentem v rozhodování o barvě fasády je městský architekt.
 • Z hlediska použití tmavých barev existuje technické omezení ve vztahu k jejich jímavosti na tepelného záření. U zatepleného domu s vnějším zateplením dle dnešních norem a nemůže běžným provozem docházet k tvorbě plísní.
 • Zajištění technických podkladů domu a jeho případné doměření.
Barevné možnosti
RV073
RV007
RV057
RV061
RV022
RV013
RV018
RV011
RV037
RV071
RV064
RV021
RV079
RV044
RV002
RV080
RV050
RV020
RV058
RV009
RV049
RV047
RV051
RV042
RV019
RV068
RV024
RV004
RV034
RV014
RV028
RV062
RV053
RV043
RV046
RV081
RV006
RV030
RV016
RV072
RV076
RV015
RV078
RV035
RV082
RV036
RV075
RV040
RV010
RV039
RV045
RV065
RV052
RV056
RV063
RV070
RV012
RV005
RV017
RV027
RV029
RV069
RV055
RV033
RV074
RV032
RV038
RV066
RV025
RV077
RV008
RV023
RV059
RV067
RV001
RV003
RV060
RV054
RV041
RV048
RV031
RV026

 

 

Bytové domy věžové nízké

 • Ekonomika revitalizace a finanční rozvaha se provádí se tak, aby technický stav budovy s navazující revitalizací budovy byl spolu s požadavky vlastníků v souladu s finančním krytím celkových nákladů. V celkové finanční rozvaze při postupném dopracování alternativ je snaha dojít k nejefektivnějšímu využití finančních prostředků.
 • Výhled stavebních prací se odvíjí od technického stavu budovy, stanovením priorit oprav a investic. Po zpracování projektu s rozpočtem máme projekční rozpočet, z něhož vytvoříme slepý rozpočet pro výběrové řízení. Po výběrovém řízení dostáváme realizační cenu, která by měla být v průběhu provádění navýšena pouze o nepředvídané vícepráce.
 • V průběhu realizace existuje dohled nad prováděním stavebních prací ve spolupráci se stavebním dozorem.
Barevné možnosti
VN003
VN002
VN001
VN008
VN004
VN007
VN005
VN006

 

 

Bytové domy věžové vysoké

 • Na pokrytí realizační ceny většinou využíváme úvěr. Naspořené vlastní finance necháváme obvykle na pokrytí víceprací. Pro dosažení patřičného úvěru upravujeme délku splácení, případně upravujeme platby do fondu oprav.
 • Pro stanovení maximální možné výše úvěru je rozhodující výše platby do fondu oprav. Procenta úrokové sazby mají jednotlivé banky dle kriterií odlišné. Sazbu ovlivňují jiné závazky, počet neplatičů, ostatní příjmy a jiná data z účetních podkladů bytového domu.
 • Při úvěrech banky vyžadují kolem 15 % navýšení do fondu oprav proti splácenému úvěru. Banky taktéž požadují, aby v uvažovaných a členskou schůzí SVJ odsouhlasených splátkách nebylo uvažováno s dotací. Po obdržení dotace je obvykle možno splátku bez sankce upravit.
Barevné možnosti
VV031
VV019
VV013
VV016
VV026
VV012
VV027
VV002
VV018
VV008
VV032
VV004
VV003
VV006
VV021
VV020
VV024
VV001
VV030
VV022
VV023
VV017
VV028
VV005
VV025
VV010
VV014
VV011
VV033
VV015
VV007
VV029
VV009
Note: Pro vybrání nejpříznivějšího úvěru provádíme poptávku na jednotlivé úvěry u několika bank.

 

 

Variantní nemoci mohou mít vliv na průtok krve, který může zpomalit proudění krve, příčina vztyčitelný dysfunkce. Různé opravné prostředky se používají k úprava infekcí Klebsiella. Jeden z nejlepších zacházení impotence je Cialis. Cialis je lék předepsán k léčbě různorodé utrpení. Co si myslíte o http://cialis-cz.com/? Kde můžete získat správné informace o cialis prodej? Velmi důležitý aspekt budete muset hledat, je Cialis. V některých případech jsou lidé, kteří hledají léky k vyřešení sexuální dysfunkce. Život s takovým problémem může být skutečnou výzvou. Před přijetím Cialis nebo jiný lék, poraďte se se svým lékárníkem, pokud jste alergičtí na to. Promluvte si se svým lékárníkem žádné změny libida jste se setkali. Pokud narazíte na některé další příznaky, které si myslíte, že může být v důsledku tohoto nápravného opatření, poradit se svým doktor.