Vnější zateplení

Zateplením uspoříte finanční prostředky na vytápění. Tyto úspory vyplynou z výpočtů a po našich zkušenostech odpovídají skutečnosti. Vnější zateplení z důvodu menšího teplotního namáhání prodlouží životnost stavby. Zavedením moderních prvků se zvětší užitná hodnota objektu a  stavba dostane líbivý vzhled.

Zateplení fasád a jejich barevnost

Bytové domy řadové nízké

 • Barevnost je to, co vlastník domu může ovlivnit nejvíce.
 • Tloušťku a typ izolace určují energetické propočty a požárně bezpečnostní požadavky.
 • U bytových domů se převážně používají kontaktní zateplovací systémy.
 • Problematika je značně rozsáhlá a každý dům má svoje specifika a vyžaduje individuální profesionální přístup.
Barevné možnosti
RN038
RN049
RN041
RN048
RN021
RN007
RN028
RN008
RN017
RN040
RN022
RN015
RN043
RN002
RN036
RN009
RN025
RN032
RN029
RN045
RN058
RN005
rn001
RN030
RN044
RN056
RN006
RN023
RN035
RN026
RN016
RN019
RN052
RN013
RN054
RN059
RN046
RN053
RN012
RN051
RN060
RN033
RN027
RN034
RN020
RN057
RN047
RN037
RN014
RN004
RN055
RN039
RN042
RN031
RN011
RN003
RN010
RN024
RN050
RN018

 

 

Bytové domy řadové vysoké

 • Oponentem v rozhodování o barvě fasády je městský architekt.
 • Z hlediska použití tmavých barev existuje technické omezení ve vztahu k jejich jímavosti na tepelného záření. U zatepleného domu s vnějším zateplením dle dnešních norem a nemůže běžným provozem docházet k tvorbě plísní.
 • Zajištění technických podkladů domu a jeho případné doměření.
Barevné možnosti
RV068
RV075
RV021
RV019
RV060
RV042
RV072
RV040
RV073
RV054
RV066
RV030
RV077
RV062
RV020
RV036
RV053
RV025
RV076
RV056
RV078
RV074
RV059
RV065
RV015
RV046
RV026
RV069
RV049
RV043
RV081
RV004
RV022
RV006
RV064
RV028
RV071
RV008
RV061
RV031
RV029
RV005
RV034
RV057
RV044
RV007
RV016
RV045
RV033
RV039
RV063
RV024
RV038
RV052
RV009
RV041
RV080
RV070
RV079
RV082
RV051
RV012
RV035
RV058
RV003
RV047
RV001
RV032
RV002
RV013
RV037
RV027
RV067
RV055
RV017
RV048
RV011
RV050
RV014
RV018
RV023
RV010

 

 

Bytové domy věžové nízké

 • Ekonomika revitalizace a finanční rozvaha se provádí se tak, aby technický stav budovy s navazující revitalizací budovy byl spolu s požadavky vlastníků v souladu s finančním krytím celkových nákladů. V celkové finanční rozvaze při postupném dopracování alternativ je snaha dojít k nejefektivnějšímu využití finančních prostředků.
 • Výhled stavebních prací se odvíjí od technického stavu budovy, stanovením priorit oprav a investic. Po zpracování projektu s rozpočtem máme projekční rozpočet, z něhož vytvoříme slepý rozpočet pro výběrové řízení. Po výběrovém řízení dostáváme realizační cenu, která by měla být v průběhu provádění navýšena pouze o nepředvídané vícepráce.
 • V průběhu realizace existuje dohled nad prováděním stavebních prací ve spolupráci se stavebním dozorem.
Barevné možnosti
VN004
VN007
VN008
VN002
VN001
VN003
VN005
VN006

 

 

Bytové domy věžové vysoké

 • Na pokrytí realizační ceny většinou využíváme úvěr. Naspořené vlastní finance necháváme obvykle na pokrytí víceprací. Pro dosažení patřičného úvěru upravujeme délku splácení, případně upravujeme platby do fondu oprav.
 • Pro stanovení maximální možné výše úvěru je rozhodující výše platby do fondu oprav. Procenta úrokové sazby mají jednotlivé banky dle kriterií odlišné. Sazbu ovlivňují jiné závazky, počet neplatičů, ostatní příjmy a jiná data z účetních podkladů bytového domu.
 • Při úvěrech banky vyžadují kolem 15 % navýšení do fondu oprav proti splácenému úvěru. Banky taktéž požadují, aby v uvažovaných a členskou schůzí SVJ odsouhlasených splátkách nebylo uvažováno s dotací. Po obdržení dotace je obvykle možno splátku bez sankce upravit.
Barevné možnosti
VV025
VV007
VV020
VV002
VV032
VV024
VV027
VV028
VV005
VV001
VV011
VV015
VV009
VV022
VV029
VV004
VV006
VV008
VV017
VV021
VV013
VV003
VV033
VV018
VV026
VV023
VV030
VV019
VV010
VV014
VV016
VV012
VV031
Note: Pro vybrání nejpříznivějšího úvěru provádíme poptávku na jednotlivé úvěry u několika bank.

 

 

Variantní nemoci mohou mít vliv na průtok krve, který může zpomalit proudění krve, příčina vztyčitelný dysfunkce. Různé opravné prostředky se používají k úprava infekcí Klebsiella. Jeden z nejlepších zacházení impotence je Cialis. Cialis je lék předepsán k léčbě různorodé utrpení. Co si myslíte o http://cialis-cz.com/? Kde můžete získat správné informace o cialis prodej? Velmi důležitý aspekt budete muset hledat, je Cialis. V některých případech jsou lidé, kteří hledají léky k vyřešení sexuální dysfunkce. Život s takovým problémem může být skutečnou výzvou. Před přijetím Cialis nebo jiný lék, poraďte se se svým lékárníkem, pokud jste alergičtí na to. Promluvte si se svým lékárníkem žádné změny libida jste se setkali. Pokud narazíte na některé další příznaky, které si myslíte, že může být v důsledku tohoto nápravného opatření, poradit se svým doktor.