Vnější zateplení

Zateplením uspoříte finanční prostředky na vytápění. Tyto úspory vyplynou z výpočtů a po našich zkušenostech odpovídají skutečnosti. Vnější zateplení z důvodu menšího teplotního namáhání prodlouží životnost stavby. Zavedením moderních prvků se zvětší užitná hodnota objektu a  stavba dostane líbivý vzhled.

Zateplení fasád a jejich barevnost

Bytové domy řadové nízké

 • Barevnost je to, co vlastník domu může ovlivnit nejvíce.
 • Tloušťku a typ izolace určují energetické propočty a požárně bezpečnostní požadavky.
 • U bytových domů se převážně používají kontaktní zateplovací systémy.
 • Problematika je značně rozsáhlá a každý dům má svoje specifika a vyžaduje individuální profesionální přístup.
Barevné možnosti
RN028
RN021
RN007
RN046
RN010
RN030
RN058
RN019
RN032
RN049
RN059
RN029
RN004
RN020
RN040
RN016
RN043
RN051
RN022
RN047
RN053
RN037
RN005
RN006
RN035
RN039
RN017
RN002
RN055
RN003
RN023
RN026
RN042
RN011
RN045
RN025
RN015
RN048
RN033
RN031
RN052
rn001
RN044
RN018
RN057
RN013
RN038
RN060
RN036
RN008
RN024
RN056
RN041
RN034
RN009
RN012
RN054
RN027
RN050
RN014

 

 

Bytové domy řadové vysoké

 • Oponentem v rozhodování o barvě fasády je městský architekt.
 • Z hlediska použití tmavých barev existuje technické omezení ve vztahu k jejich jímavosti na tepelného záření. U zatepleného domu s vnějším zateplením dle dnešních norem a nemůže běžným provozem docházet k tvorbě plísní.
 • Zajištění technických podkladů domu a jeho případné doměření.
Barevné možnosti
RV076
RV066
RV037
RV080
RV081
RV003
RV034
RV006
RV024
RV025
RV082
RV023
RV017
RV029
RV032
RV039
RV010
RV011
RV022
RV068
RV026
RV001
RV067
RV064
RV030
RV008
RV015
RV045
RV051
RV042
RV043
RV077
RV069
RV062
RV053
RV049
RV004
RV018
RV041
RV048
RV055
RV063
RV038
RV052
RV060
RV046
RV012
RV073
RV054
RV033
RV059
RV014
RV078
RV028
RV047
RV019
RV056
RV040
RV009
RV044
RV021
RV020
RV050
RV057
RV058
RV079
RV061
RV031
RV016
RV013
RV035
RV027
RV005
RV072
RV074
RV036
RV007
RV075
RV002
RV065
RV071
RV070

 

 

Bytové domy věžové nízké

 • Ekonomika revitalizace a finanční rozvaha se provádí se tak, aby technický stav budovy s navazující revitalizací budovy byl spolu s požadavky vlastníků v souladu s finančním krytím celkových nákladů. V celkové finanční rozvaze při postupném dopracování alternativ je snaha dojít k nejefektivnějšímu využití finančních prostředků.
 • Výhled stavebních prací se odvíjí od technického stavu budovy, stanovením priorit oprav a investic. Po zpracování projektu s rozpočtem máme projekční rozpočet, z něhož vytvoříme slepý rozpočet pro výběrové řízení. Po výběrovém řízení dostáváme realizační cenu, která by měla být v průběhu provádění navýšena pouze o nepředvídané vícepráce.
 • V průběhu realizace existuje dohled nad prováděním stavebních prací ve spolupráci se stavebním dozorem.
Barevné možnosti
VN007
VN005
VN008
VN001
VN003
VN004
VN006
VN002

 

 

Bytové domy věžové vysoké

 • Na pokrytí realizační ceny většinou využíváme úvěr. Naspořené vlastní finance necháváme obvykle na pokrytí víceprací. Pro dosažení patřičného úvěru upravujeme délku splácení, případně upravujeme platby do fondu oprav.
 • Pro stanovení maximální možné výše úvěru je rozhodující výše platby do fondu oprav. Procenta úrokové sazby mají jednotlivé banky dle kriterií odlišné. Sazbu ovlivňují jiné závazky, počet neplatičů, ostatní příjmy a jiná data z účetních podkladů bytového domu.
 • Při úvěrech banky vyžadují kolem 15 % navýšení do fondu oprav proti splácenému úvěru. Banky taktéž požadují, aby v uvažovaných a členskou schůzí SVJ odsouhlasených splátkách nebylo uvažováno s dotací. Po obdržení dotace je obvykle možno splátku bez sankce upravit.
Barevné možnosti
VV019
VV015
VV002
VV016
VV004
VV027
VV010
VV020
VV008
VV007
VV024
VV026
VV033
VV009
VV017
VV025
VV022
VV023
VV011
VV018
VV006
VV030
VV014
VV032
VV031
VV012
VV013
VV001
VV021
VV029
VV003
VV028
VV005
Note: Pro vybrání nejpříznivějšího úvěru provádíme poptávku na jednotlivé úvěry u několika bank.

 

 

Variantní nemoci mohou mít vliv na průtok krve, který může zpomalit proudění krve, příčina vztyčitelný dysfunkce. Různé opravné prostředky se používají k úprava infekcí Klebsiella. Jeden z nejlepších zacházení impotence je Cialis. Cialis je lék předepsán k léčbě různorodé utrpení. Co si myslíte o http://cialis-cz.com/? Kde můžete získat správné informace o cialis prodej? Velmi důležitý aspekt budete muset hledat, je Cialis. V některých případech jsou lidé, kteří hledají léky k vyřešení sexuální dysfunkce. Život s takovým problémem může být skutečnou výzvou. Před přijetím Cialis nebo jiný lék, poraďte se se svým lékárníkem, pokud jste alergičtí na to. Promluvte si se svým lékárníkem žádné změny libida jste se setkali. Pokud narazíte na některé další příznaky, které si myslíte, že může být v důsledku tohoto nápravného opatření, poradit se svým doktor.