Vnější zateplení

Zateplením uspoříte finanční prostředky na vytápění. Tyto úspory vyplynou z výpočtů a po našich zkušenostech odpovídají skutečnosti. Vnější zateplení z důvodu menšího teplotního namáhání prodlouží životnost stavby. Zavedením moderních prvků se zvětší užitná hodnota objektu a  stavba dostane líbivý vzhled.

Zateplení fasád a jejich barevnost

Bytové domy řadové nízké

 • Barevnost je to, co vlastník domu může ovlivnit nejvíce.
 • Tloušťku a typ izolace určují energetické propočty a požárně bezpečnostní požadavky.
 • U bytových domů se převážně používají kontaktní zateplovací systémy.
 • Problematika je značně rozsáhlá a každý dům má svoje specifika a vyžaduje individuální profesionální přístup.
Barevné možnosti
RN008
RN016
RN040
RN011
RN007
RN013
RN024
RN020
rn001
RN042
RN034
RN056
RN021
RN012
RN043
RN004
RN057
RN038
RN031
RN023
RN050
RN052
RN033
RN005
RN015
RN002
RN036
RN048
RN006
RN046
RN027
RN037
RN060
RN025
RN018
RN035
RN010
RN051
RN026
RN032
RN028
RN017
RN009
RN044
RN014
RN058
RN039
RN054
RN019
RN029
RN022
RN047
RN041
RN055
RN003
RN030
RN049
RN045
RN059
RN053

 

 

Bytové domy řadové vysoké

 • Oponentem v rozhodování o barvě fasády je městský architekt.
 • Z hlediska použití tmavých barev existuje technické omezení ve vztahu k jejich jímavosti na tepelného záření. U zatepleného domu s vnějším zateplením dle dnešních norem a nemůže běžným provozem docházet k tvorbě plísní.
 • Zajištění technických podkladů domu a jeho případné doměření.
Barevné možnosti
RV029
RV002
RV035
RV019
RV074
RV079
RV058
RV064
RV050
RV038
RV059
RV073
RV030
RV075
RV055
RV004
RV045
RV022
RV051
RV003
RV014
RV005
RV026
RV048
RV040
RV054
RV043
RV068
RV011
RV060
RV067
RV007
RV062
RV010
RV076
RV044
RV021
RV057
RV061
RV018
RV082
RV072
RV008
RV041
RV012
RV028
RV070
RV009
RV046
RV065
RV047
RV037
RV023
RV032
RV063
RV027
RV052
RV020
RV036
RV069
RV039
RV034
RV024
RV013
RV081
RV056
RV042
RV031
RV080
RV049
RV006
RV017
RV077
RV066
RV071
RV053
RV001
RV025
RV016
RV078
RV015
RV033

 

 

Bytové domy věžové nízké

 • Ekonomika revitalizace a finanční rozvaha se provádí se tak, aby technický stav budovy s navazující revitalizací budovy byl spolu s požadavky vlastníků v souladu s finančním krytím celkových nákladů. V celkové finanční rozvaze při postupném dopracování alternativ je snaha dojít k nejefektivnějšímu využití finančních prostředků.
 • Výhled stavebních prací se odvíjí od technického stavu budovy, stanovením priorit oprav a investic. Po zpracování projektu s rozpočtem máme projekční rozpočet, z něhož vytvoříme slepý rozpočet pro výběrové řízení. Po výběrovém řízení dostáváme realizační cenu, která by měla být v průběhu provádění navýšena pouze o nepředvídané vícepráce.
 • V průběhu realizace existuje dohled nad prováděním stavebních prací ve spolupráci se stavebním dozorem.
Barevné možnosti
VN008
VN005
VN003
VN001
VN007
VN004
VN006
VN002

 

 

Bytové domy věžové vysoké

 • Na pokrytí realizační ceny většinou využíváme úvěr. Naspořené vlastní finance necháváme obvykle na pokrytí víceprací. Pro dosažení patřičného úvěru upravujeme délku splácení, případně upravujeme platby do fondu oprav.
 • Pro stanovení maximální možné výše úvěru je rozhodující výše platby do fondu oprav. Procenta úrokové sazby mají jednotlivé banky dle kriterií odlišné. Sazbu ovlivňují jiné závazky, počet neplatičů, ostatní příjmy a jiná data z účetních podkladů bytového domu.
 • Při úvěrech banky vyžadují kolem 15 % navýšení do fondu oprav proti splácenému úvěru. Banky taktéž požadují, aby v uvažovaných a členskou schůzí SVJ odsouhlasených splátkách nebylo uvažováno s dotací. Po obdržení dotace je obvykle možno splátku bez sankce upravit.
Barevné možnosti
VV014
VV006
VV013
VV008
VV025
VV024
VV026
VV020
VV011
VV019
VV030
VV003
VV007
VV032
VV009
VV002
VV033
VV021
VV005
VV004
VV016
VV023
VV022
VV028
VV029
VV001
VV015
VV012
VV018
VV027
VV031
VV017
VV010
Note: Pro vybrání nejpříznivějšího úvěru provádíme poptávku na jednotlivé úvěry u několika bank.

 

 

Variantní nemoci mohou mít vliv na průtok krve, který může zpomalit proudění krve, příčina vztyčitelný dysfunkce. Různé opravné prostředky se používají k úprava infekcí Klebsiella. Jeden z nejlepších zacházení impotence je Cialis. Cialis je lék předepsán k léčbě různorodé utrpení. Co si myslíte o http://cialis-cz.com/? Kde můžete získat správné informace o cialis prodej? Velmi důležitý aspekt budete muset hledat, je Cialis. V některých případech jsou lidé, kteří hledají léky k vyřešení sexuální dysfunkce. Život s takovým problémem může být skutečnou výzvou. Před přijetím Cialis nebo jiný lék, poraďte se se svým lékárníkem, pokud jste alergičtí na to. Promluvte si se svým lékárníkem žádné změny libida jste se setkali. Pokud narazíte na některé další příznaky, které si myslíte, že může být v důsledku tohoto nápravného opatření, poradit se svým doktor.