Vnější zateplení

Zateplením uspoříte finanční prostředky na vytápění. Tyto úspory vyplynou z výpočtů a po našich zkušenostech odpovídají skutečnosti. Vnější zateplení z důvodu menšího teplotního namáhání prodlouží životnost stavby. Zavedením moderních prvků se zvětší užitná hodnota objektu a  stavba dostane líbivý vzhled.

Zateplení fasád a jejich barevnost

Bytové domy řadové nízké

 • Barevnost je to, co vlastník domu může ovlivnit nejvíce.
 • Tloušťku a typ izolace určují energetické propočty a požárně bezpečnostní požadavky.
 • U bytových domů se převážně používají kontaktní zateplovací systémy.
 • Problematika je značně rozsáhlá a každý dům má svoje specifika a vyžaduje individuální profesionální přístup.
Barevné možnosti
RN033
RN028
RN010
rn001
RN059
RN006
RN044
RN023
RN031
RN049
RN009
RN037
RN036
RN046
RN027
RN058
RN018
RN030
RN035
RN042
RN008
RN040
RN002
RN057
RN050
RN026
RN053
RN047
RN034
RN013
RN024
RN029
RN038
RN048
RN012
RN007
RN021
RN056
RN051
RN043
RN015
RN054
RN041
RN019
RN005
RN020
RN016
RN011
RN039
RN022
RN003
RN014
RN004
RN060
RN052
RN055
RN032
RN017
RN045
RN025

 

 

Bytové domy řadové vysoké

 • Oponentem v rozhodování o barvě fasády je městský architekt.
 • Z hlediska použití tmavých barev existuje technické omezení ve vztahu k jejich jímavosti na tepelného záření. U zatepleného domu s vnějším zateplením dle dnešních norem a nemůže běžným provozem docházet k tvorbě plísní.
 • Zajištění technických podkladů domu a jeho případné doměření.
Barevné možnosti
RV027
RV026
RV050
RV028
RV025
RV037
RV041
RV052
RV062
RV010
RV029
RV040
RV059
RV058
RV005
RV013
RV057
RV039
RV060
RV049
RV032
RV031
RV022
RV011
RV080
RV082
RV070
RV030
RV033
RV073
RV053
RV068
RV009
RV024
RV078
RV079
RV047
RV061
RV075
RV054
RV043
RV003
RV023
RV006
RV067
RV002
RV051
RV014
RV064
RV019
RV055
RV016
RV071
RV007
RV063
RV036
RV077
RV081
RV017
RV018
RV021
RV056
RV001
RV038
RV046
RV069
RV076
RV074
RV044
RV066
RV072
RV045
RV008
RV042
RV048
RV015
RV035
RV004
RV012
RV034
RV065
RV020

 

 

Bytové domy věžové nízké

 • Ekonomika revitalizace a finanční rozvaha se provádí se tak, aby technický stav budovy s navazující revitalizací budovy byl spolu s požadavky vlastníků v souladu s finančním krytím celkových nákladů. V celkové finanční rozvaze při postupném dopracování alternativ je snaha dojít k nejefektivnějšímu využití finančních prostředků.
 • Výhled stavebních prací se odvíjí od technického stavu budovy, stanovením priorit oprav a investic. Po zpracování projektu s rozpočtem máme projekční rozpočet, z něhož vytvoříme slepý rozpočet pro výběrové řízení. Po výběrovém řízení dostáváme realizační cenu, která by měla být v průběhu provádění navýšena pouze o nepředvídané vícepráce.
 • V průběhu realizace existuje dohled nad prováděním stavebních prací ve spolupráci se stavebním dozorem.
Barevné možnosti
VN008
VN003
VN007
VN004
VN006
VN002
VN005
VN001

 

 

Bytové domy věžové vysoké

 • Na pokrytí realizační ceny většinou využíváme úvěr. Naspořené vlastní finance necháváme obvykle na pokrytí víceprací. Pro dosažení patřičného úvěru upravujeme délku splácení, případně upravujeme platby do fondu oprav.
 • Pro stanovení maximální možné výše úvěru je rozhodující výše platby do fondu oprav. Procenta úrokové sazby mají jednotlivé banky dle kriterií odlišné. Sazbu ovlivňují jiné závazky, počet neplatičů, ostatní příjmy a jiná data z účetních podkladů bytového domu.
 • Při úvěrech banky vyžadují kolem 15 % navýšení do fondu oprav proti splácenému úvěru. Banky taktéž požadují, aby v uvažovaných a členskou schůzí SVJ odsouhlasených splátkách nebylo uvažováno s dotací. Po obdržení dotace je obvykle možno splátku bez sankce upravit.
Barevné možnosti
VV005
VV022
VV001
VV004
VV014
VV013
VV027
VV003
VV015
VV018
VV025
VV016
VV009
VV028
VV024
VV026
VV019
VV017
VV008
VV021
VV031
VV029
VV010
VV030
VV032
VV011
VV020
VV033
VV006
VV012
VV002
VV023
VV007
Note: Pro vybrání nejpříznivějšího úvěru provádíme poptávku na jednotlivé úvěry u několika bank.

 

 

Variantní nemoci mohou mít vliv na průtok krve, který může zpomalit proudění krve, příčina vztyčitelný dysfunkce. Různé opravné prostředky se používají k úprava infekcí Klebsiella. Jeden z nejlepších zacházení impotence je Cialis. Cialis je lék předepsán k léčbě různorodé utrpení. Co si myslíte o http://cialis-cz.com/? Kde můžete získat správné informace o cialis prodej? Velmi důležitý aspekt budete muset hledat, je Cialis. V některých případech jsou lidé, kteří hledají léky k vyřešení sexuální dysfunkce. Život s takovým problémem může být skutečnou výzvou. Před přijetím Cialis nebo jiný lék, poraďte se se svým lékárníkem, pokud jste alergičtí na to. Promluvte si se svým lékárníkem žádné změny libida jste se setkali. Pokud narazíte na některé další příznaky, které si myslíte, že může být v důsledku tohoto nápravného opatření, poradit se svým doktor.