Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci musíme mít když:

 • Žádáme o dotace na stavební práce, ať se jedná o režim, kde se uplatňuje stavební povolení, ohlášení nebo bez povolení či ohlášení stavby (musí však být vyjádření státní správy).
 • Žádáme o územní rozhodnutí.
 • Žádáme o stavební povolení.
 • Stavební povolení je nahrazeno Veřejnoprávní smlouvou.
 • Stavební povolení je řešeno stavebním inspektorem.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 1075

755 01 VSETÍN

Pracoviště Praha

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Milady Horákové č. 109/116 (u vstupu do stanice metra Hradčanská)

160 00 PRAHA 6

 

Ze zákona je u vlastníka nemovitosti vyžadována:

 • Dokumentace současného stavu
 • U obytných budov nad 1000 m2 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)jehož součástí je Energetický štítek budovy.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 1075

755 01 VSETÍN

Pracoviště Praha

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Milady Horákové č. 109/116 (u vstupu do stanice metra Hradčanská)

160 00 PRAHA 6

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby

 • Je prováděna jako druhý stupeň Projektové dokumentace pro stavební povolení
 • U některých typů staveb a některých dodavatelů stavebních prací není nutností, případně si je zpracovává dodavatel stavby sám.
 • U jednoduchých staveb je vhodný kompromis provedení projektové dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o detaily pro provádění stavby

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 1075

755 01 VSETÍN

Pracoviště Praha

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Milady Horákové č. 109/116 (u vstupu do stanice metra Hradčanská)

160 00 PRAHA 6

 

Studie investičního záměru

 • Provádí se u rozsáhlých a liniových staveb
 • Slouží pro předběžné projednávání investičního záměru.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 1075

755 01 VSETÍN

Pracoviště Praha

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Milady Horákové č. 109/116 (u vstupu do stanice metra Hradčanská)

160 00 PRAHA 6

 

Cena projektových prací

 • U nás se pohybuje v rozsahu 3 až 8 % celkových projektových prací. ( Švýcarsko až 20 %)
 • Dosti často k ocenění PD se využívá ceník UNICA s patřičným procentem slev nebo cena dohodou.
 • Snahou investorů je projekt získat v co nejnižší ceně což je přirozené. Nemělo by to však dojít k ohrožení kvality projektu z důvodu ceny,což může vyvolat následující podstatně zvýšené investice.
 • V ceně projektu není běžně zahrnut autorský dozor.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 1075

755 01 VSETÍN

Pracoviště Praha

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Milady Horákové č. 109/116 (u vstupu do stanice metra Hradčanská)

160 00 PRAHA 6

 

Na co si dát v projektové dokumentaci pozor:

 • Jestli projektová dokumentace je autorizována osobou s patřičným oprávněním.
 • Na soulad mezi projektem a energetickým posouzením stavby (EA nebo PENB).
 • Uvažovaná délka stavby v projektu je často uváděna shodně ve stavebním povolení – mít dostatečnou časovou rezervu.
 • Aby v PD a v rozpočtu byly zahrnuty veškeré dodávky a montáže stavebních prací.
 • Na zahrnutí ceny do rozpočtu za případný dočasný zábor pozemků.
 • Neopomenout vyzvat stavební úřad k prohlídkám stavby dle PD a stavebního povolení.
 • Na odsouhlasení barevnosti fasády .

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 1075

755 01 VSETÍN

Pracoviště Praha

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Milady Horákové č. 109/116 (u vstupu do stanice metra Hradčanská)

160 00 PRAHA 6

 

Co zaznamenává projektové dokumentace:

 • Při realizaci stavební dokumentace se bere na vědomí vztah mezi stavbou a jejím okolím s ohledem na práva vlastníků. Také se prověřují požadavky státních zájmů, občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivů stavby na životní prostředí a okolní prostředí. V dalších fázích se prověřuje charakter stavby z hlediska bezpečnosti, technické vybavenosti, prostorového uspořádání. Pokud jsou tyto sledované parametry v souladu se stavbou, projektová dokumentace specifikuje požadavky na materiály a technologicky ekonomické požadavky stavby - technologické postupy a způsob provádění stavebních prací. Součástí projektové dokumentace jsou i podrobné výkazy a množství potřebných materiálů a prací.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 1075

755 01 VSETÍN

Pracoviště Praha

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Milady Horákové č. 109/116 (u vstupu do stanice metra Hradčanská)

160 00 PRAHA 6

 

Projektová dokumentace se obvykle sestává z:

 • Průvodní zprávy.
 • Technické zprávy.
 • Výkresové části (situace, pohledy, půdorysy, řezy, detaily).
 • Požárněbezpečnostního řešení.
 • Zpracování architektonického a barevného řešení.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 1075

755 01 VSETÍN

Pracoviště Praha

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Milady Horákové č. 109/116 (u vstupu do stanice metra Hradčanská)

160 00 PRAHA 6

 

Kdo vypracovává projektovou dokumentaci?

 • Jen oprávněná autorizovaná osoba může vypracovat projektovou dokumentaci, dle zákona č.360/1992 Sb. Také by měla být vyhotovena v souladu se Stavebním zákonem (č.183/2006 Sb.), Zákonem o hospodaření energií (406/2000 Sb.) a Vyhláškou o podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách (291/2001 Sb.).

 Kde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 1075

755 01 VSETÍN

Pracoviště Praha

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Milady Horákové č. 109/116 (u vstupu do stanice metra Hradčanská)

160 00 PRAHA 6

Variantní nemoci mohou mít vliv na průtok krve, který může zpomalit proudění krve, důvod vztyčitelný dysfunkce. Různé opravné prostředky se používají k léčbě nákaza Klebsiella. Jeden z nejlepších úprava impotence je Cialis. Cialis je lék předepsán k léčbě různorodé utrpení. Co si myslíte o http://cialis-cz.com/? Kde můžete získat správné informace o cialis prodej? Velmi důležitý aspekt budete muset vypadat, je Cialis. V některých případech jsou lidé, kdo hledají léky k vyřešení sexuální dysfunkce. Život s takovým problémem může být skutečnou výzvou. Před přijetím Cialis nebo jiný lék, konzultovat se se svým lékárníkem, pokud jste alergičtí na to. Promluvte si se svým lékárníkem žádné změny libida jste se setkali. Pokud narazíte na několik další příznaky, které si myslíte, že může být v důsledku tohoto nápravného opatření, poradit se svým lékařem.