Realizace

Praktické poznámky aby při provádění nedocházelo při realizaci k nedorozuměním mezi investorem a provádějícími.

Všeobecné:

 • Pamatovat, že zápisy ve stavebním deníku mohou mít zásadní vliv na řešení sporů a fakturaci.
 • Investor by měl řešit své připomínky a výhrady stavebním dozorem, který svou odborností by měl lépe vysvětlit a konkretizovat požadavky a tyto doprovodně písemně vést ve stavebním deníku.
 • U dotací pamatovat na změny mající vliv na navýšení, snížení nebo potvrzení jednotlivých prací v uznatelných nákladech.
 • Zvážit využití rozhodců v případě sporů nebo bezpečnější využití soudů ČR.
 • Pro případ zpětné kontroly používat fotodokumentaci - nutná i pro dotace.
 • Neopomenout konkretizovat úhradu za dočasný zábor do smluvního vztahu
 • Uvědomit si, že účast autorského dozoru hradí obvykle investor
 • Ve smlouvě konkretizovat postup uplatnění víceprací a jejich hrazení

   

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍN


 

Provádění revitalizace bytových domů:

 • Stanovit si v podmínkách zákaz práce a omezení ve vztahu na bydlící a občany.
 • Při pracích pod 5 oC si stanovit prokazování technickými prostředky bezpečné a kvalitní provádění díla, včetně použitých materiálů.
 • Při izolaci podkroví izolační vatou důsledně kontrolovat nemožnost vytvoření vzduchových „komínů“ pod sádrokartonem.
 • Důsledná kontrola těsnosti střešních světlovou – při netěsnosti se sráží ve světlovodu páry.
 • Při výměně oken upozornit obyvatele domu na vysokou prašnost i při snaze zhotovitele o její snížení.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍN 

Provádění zemních prací včetně liniových

 • Při hutnění materiál vzít dopředu zřetel na blízkost budov a dle potřeby omezit hutnění a tloušťku vrstev.
 • Dohodnout sankce u zbytečně omezených komunikací dopravními značkami.
 • Zajistit průběžné hodnocení tříd zeminy.
 • U poklopů v komunikaci důsledné přebrání jejich výškového uložení v rovině komunikace.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍN