Realizace

Praktické poznámky aby při provádění nedocházelo při realizaci k nedorozuměním mezi investorem a provádějícími.

Všeobecné:

 • Pamatovat, že zápisy ve stavebním deníku mohou mít zásadní vliv na řešení sporů a fakturaci.
 • Investor by měl řešit své připomínky a výhrady stavebním dozorem, který svou odborností by měl lépe vysvětlit a konkretizovat požadavky a tyto doprovodně písemně vést ve stavebním deníku.
 • U dotací pamatovat na změny mající vliv na navýšení, snížení nebo potvrzení jednotlivých prací v uznatelných nákladech.
 • Zvážit využití rozhodců v případě sporů nebo bezpečnější využití soudů ČR.
 • Pro případ zpětné kontroly používat fotodokumentaci - nutná i pro dotace.
 • Neopomenout konkretizovat úhradu za dočasný zábor do smluvního vztahu
 • Uvědomit si, že účast autorského dozoru hradí obvykle investor
 • Ve smlouvě konkretizovat postup uplatnění víceprací a jejich hrazení

   

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 1075

755 01 VSETÍN

Pracoviště Praha

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Milady Horákové č. 109/116 (u vstupu do stanice metra Hradčanská)

160 00 PRAHA 6

 

Provádění revitalizace bytových domů:

 • Stanovit si v podmínkách zákaz práce a omezení ve vztahu na bydlící a občany.
 • Při pracích pod 5 oC si stanovit prokazování technickými prostředky bezpečné a kvalitní provádění díla, včetně použitých materiálů.
 • Při izolaci podkroví izolační vatou důsledně kontrolovat nemožnost vytvoření vzduchových „komínů“ pod sádrokartonem.
 • Důsledná kontrola těsnosti střešních světlovou – při netěsnosti se sráží ve světlovodu páry.
 • Při výměně oken upozornit obyvatele domu na vysokou prašnost i při snaze zhotovitele o její snížení.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 1075

755 01 VSETÍN

Pracoviště Praha

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Milady Horákové č. 109/116 (u vstupu do stanice metra Hradčanská)

160 00 PRAHA 6

 

Provádění zemních prací včetně liniových

 • Při hutnění materiál vzít dopředu zřetel na blízkost budov a dle potřeby omezit hutnění a tloušťku vrstev.
 • Dohodnout sankce u zbytečně omezených komunikací dopravními značkami.
 • Zajistit průběžné hodnocení tříd zeminy.
 • U poklopů v komunikaci důsledné přebrání jejich výškového uložení v rovině komunikace.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 1075

755 01 VSETÍN

Pracoviště Praha

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Milady Horákové č. 109/116 (u vstupu do stanice metra Hradčanská)

160 00 PRAHA 6

Variantní nemoci mohou mít vliv na průtok krve, který může zpomalit proudění krve, způsobit erektilní dysfunkce. Různé opravné prostředky se používají k léčbě nákaza Klebsiella. Jeden z nejlepších ošetření impotence je Cialis. Cialis je lék předepsán k zacházení různorodé utrpení. Co si myslíte o http://cialis-cz.com/? Kde možná budete získat správné informace o cialis prodej? Velmi důležitý aspekt vůle muset dívat, je Cialis. V některých případech jsou lidé, kdo hledají léky k vyřešení sexuální dysfunkce. Život s takovým problémem může být skutečnou výzvou. Před přijetím Cialis nebo jiný lék, poraďte se se svým lékárníkem, pokud jste alergičtí na to. Promluvte si se svým lékárníkem žádné změny libida jste se setkali. Pokud narazíte na některé další příznaky, které si myslíte, že může být v důsledku tohoto nápravného opatření, poradit se svým lékařem.