12. 10. 24
Zobrazení: 3958

Vzájemné investování si klade za cíl, výhodně spojit subjekty k jejich vzájemnému prospěchu – vzájemnému investování. 

***novinka*** vyzkoušejte zdarma   VZÁJEMNÉ INVESTOVÁNÍ

Klade si za cíl, výhodně spojit subjekty k jejich vzájemnému prospěchu – vzájemnému investování. Určen zvláště pro oblast stavebnictví a realit - k podpoře staveb, jejich dokončení a využití. Může pomoci v plánovaných i krizových situacích. Můžete zde najít partnery pro společné záměry nebo výpomoc pro zdárné dokončení vašich aktivit.

Byty, domky a nemovitosti které stávající majitelé mají problém si udržet z důvodů finančních, zdravotních, či dalších a zároveň jsou vlastníky nemovitostí na bydlení nebo jíných, kontaktujte nás. V rámci Vzájemného investování při zapojení odhadce nemovitostí z vašeho okolí a individuálního přístupu, můžeme nalézt řešení. Konzultace zdarma.

 

Note: Vzájemně se spojit nebo investovat s velkým záměrem nebo jen drobným jednotlivým cílem může být bez spojení neřešitelné. Obdobně to platí při nedostatku finančních prostředků. STAVEBSERVIS spol.s r.o. (dále jen STAVEBSERVIS) je připraven pro Vás hledat partnery a řešit tyto záležitosti v širších souvislostech.  Pro vstup do systému je nutno vyplnit dotazník realizátora nebo investora. Systém bude průběžně aktualizován dle požadavků. Rádi od Vás přijmeme návrhy na vylepšení.
 
Zjednodušený popis vzájemného investování
1) Realizátoři a investoři vyplňí dotazníky, které STAVEBSERVIS všeobecně prověří.

2) Zveřejňuje se jen dotazník realizátora bez části kontaktu - identifikace je dle přiděleného kódu v odpovědích realizátorů a investorů.

3) STAVEBSERVIS aktivním přístupem se snaží spárovat zájemce v předběžném dialogu a to dle Vašeho výběru, ze skrytých zásobníků a jiných zdrojů.

4) Při oboustranné prozatímní shodě zašle STAVEBSERVIS kontakty zájemcům.

5) Noví partneři se za asistence právníka ujednotí a podepíší smlouvu.

6) Partneři plní závazky ze smlouvy, která je ukončena po jejím naplnění.

Napište nám

REALIZÁTOR

Realizátor projektu vyplní dotazník, kde specifikuje spolupráci a požadavky na investora. Mimo kontaktu jsou informace z dotazníku v nabídkách realizátorů. Na žádost mohou být skryty v zásobníku.

STAVEBSERVIS na základě specifických požadavků z dotazníku vyhledává vhodný protějšek pro daný projekt v skrytém i zveřejněném seznamu a v jiných zdrojích. Realizátor může vyhledat i další realizátory.

Po dohodě stran tyto sepíší smlouvu a plní její obsah. Jestli k dohodě nedojde, vrací se zájemci do seznamů.Odpověď realizátorů je zároveň jejich nabídka ke                       spolupráci.

 
 

INVESTOR

Investor, který se chce zapojit do projektu vyplní dotazník, kde specifikuje představy na typ projektu a realizátora. Veřejná část dotazníku je v nabídce investorů nebo umístěna v skrytém zásobníku.

STAVEBSERVIS na základě specifických požadavků z dotazníku vyhledává realizátora s vhodným projektem v skrytém zásobníku i zveřejněném seznamu.

Po dohodě stran tyto sepíší smlouvu a plní její obsah. Jestli k dohodě nedojde, vrací se zájemci do seznamů.Odpovědi investorú jsou zároveň jejich nabídky ke spolupráci.

 
 

PODROBNÝ POPIS

Note: Na základě Vámi vyplněných dotazníků posoudíme vhodnost pro vzájemné investování, případně Vás požádáme o doplnění informací. Touto předběžnou kontrolou ochráníme Vás a systém od výslovně nekompetentních požadavků. Vaše adresa bude při hledání anonymní a bude sdělena až po vyhledání vhodného subjektu pro Váš projekt. Vaše případná omezení specifikovaná v dotazníku budeme respektovat.

Postup ve Vzájemném investování:

 • Zájemci (realizátoři a investoři) vyplní a elektronicky odešlou dotazníky.
 • Dle oddílu ceny za služby provedou úhradu patřičné částky - ZATÍM NEZPOPLATNĚNO. Jako variabilní symbol platby bude uvedeno telefonní číslo včetně mezinárodního předčíslí (dvanáct čísel) na kterém bude probíhat komunikace a bude shodné s telefonním číslem v dotazníku.
 • Zveřejňuje se dotazník zájemce bez části kontaktu, případně na žádost není zveřejněn vůbec a čeká v zásobníku na vhodný protějšek.
 • STAVEBSERVIS se snaží aktivním přístupem spárovat zájemce v předběžném dialogu s respektováním jejich požadavků a omezení dle dotazníku. STAVEBSERVIS potencionálním protějškům sděluje výsledek prověření.
 • Při oboustranné prozatímní shodě zašle STAVEBSERVIS vzájemné kontakty.
 • V případě, že k dohodě nedojde, oznámí toto každý zájemce samostatně a bude vrácen do registru zájemců.
 • Množství a četnost nabízených protějšků závisí na momentálním stavu zveřejněné databáze a skrytém zásobníku zájemců, včetně omezeních ze strany zájemců.
 • S aktivním pracováním se zájemcem je uvažováno po dobu jednoho roku.
Note: Pro zajištění ochrany dat zájemců o vzájemné investování mohou pracovat s citlivými údaji ve STAVEBSERVISU jen vybraní pracovníci. Tato data jsou zvláště chráněna proti zneužití – nejsou zapojena do sítě. REALIZÁRORŮM přesto doporučujeme, aby zvážili do jaké míry své případné know-how či jiné skutečnosti zveřejní.

Napište nám

 

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

 • Vzájemné investování může pomoci v krizových situacích i při plánované podnikatelské činnosti. Vzájemné investování mohou využít jak právnické tak fyzické osoby.
 • Spojení podniku s obdobným záměrem se uskutečňuje za účelem lepšího prosazení na trhu.
 • Dočasná spolupráce za účelem zvládnutí zakázky.
 • Krátkodobá nebo dlouhodobá spolupráce na podnikatelském projektu.
 • Spolupráce s Investorem za účelem financování projektu nebo přijetí investora s jiným vkladem – investor může být přijat trvale nebo jen po dobu určitého projektu.
 • Sdružení vlastníků jednotek nedostane u banky úvěr na havárii. Vyhledá firmu, která je schopna tento stav změnit a dohodnou se na způsobu financování.
 • Další varianta je plnohodnotný vstup například do společnosti s ručením omezeným, kde se investor stane plnohodnotným společníkem ve firmě s procentním vkladem, přičemž vložená částka nemusí vyjadřovat procento obchodního podílu ve firmě.
 • Přínos společníka nemusí být jen finanční. Pro věřitele je důvěryhodná záruka např. nemovitostí, případně věcí movitou, jejíž uložení může být v bankovní schránce STAVEBSERVISU nebo advokáta.
 

Pozice realizátora

Note: Jste realizátor projektu a hledáte společníka nebo investora ke svému projektu nebo Vám chybí materiál, pracovníci, odborné dovednosti a znalosti,…anebo ještě něco jiného? Vyplňte dotazník a my Vám pomůžeme najít investora k podpoře Vašeho projektu.
 • Je lepší přijmout společníka nebo zajistit pokračování projektu jinou výpomocí než ohrozit uskutečnění celého projektu.
 • Pojetí názvu REALIZÁTORA a názvu INVESTORA se mohou natolik sbližovat, že vzájemný požadavek bude téměř totožný (spojení dvou firem a p.).
Note: Vstoupení investora pro REALIZÁTORA by mělo být možné v několika rovinách. Může to být vstup čistě finanční rovnající se půjčce s tím, že seznámíme investora s projektem do té míry, že uvěří v životaschopnost projektu, bude souhlasit s investováním svých peněz (nebo jiného vkladu) do projektu a bude počítat s návratem svých peněz a podílem na zisku. Podíl na zisku může být dohodnut jednorázový, tzn. splacený najednou nebo s možností splácet dlouhodobě. Svým způsobem se jedná o půjčku do podnikatelského projektu jištěnou různým způsobem dle dohody - třeba jen smlouvou bez zapsaného vstupu do firmy.
 

Pozice investora

Note: Chcete se stát společníkem ( investorem )nebo investovat do soukromých podnikatelských projektů a zároveň se podílet na řešeních daného projektu? Váš vklad do budoucího projektu nemusí být jen finanční, ale může mít různou podobu – hmotnou (materiálovou, nemovitosti, stroje,…) i nehmotnou, (know-how, pracovní síly, odborně znalostní a podobně „Váš kontakt případně i ostatní ukazatele do vyhledávání budou anonymní.“
 • Být investorem případně společníkem v realizovaném podnikatelském projektu může mít vice poloh. Vše záleží na dohodě mezi aktéry realizovaného projektu. V jistých případech jednotlivé vklady nemusí být ani hmotného či finančního charakteru – ve většině případů je však nutné tento vklad ohodnotit ve finančním objemu, což bude součástí společné smlouvy.
 • Použití právníka pro konečné vyhotovení smlouvy považujeme za nezbytné – hradí si zájemci.
Např. vysoká důvěra ve splácení existuje v oblasti bydlení, kde půjčka z bankovního sektoru je neprůchodná, ale faktické splácení půjčky je minimálně ohroženo. Jedná se zejména o řešení havarijních stavů u SVJ (společné vlastnictví jednotek) nebo kde k založení SVJ zatím nedošlo. STAVEBSERVIS předběžně prověří svými pracovníky situaci budoucího dlužníka a v případě pozitivního hodnocení doporučí budoucího klienta případnému věřiteli a sdělí způsob dosavadního prověření. I přes všechna prověření je konečné rozhodnutí vždy na věřiteli, zda půjčku konkrétnímu dlužníkovi poskytne. K sepsání smlouvy o půjčce je možno využít typové smlouvy nebo využít advokáta.

Napište nám

 

ceník

*** Pozor, zatím vše zdarma ***

 

REALIZÁTOR
 • Platba za vstupní posouzení realizátora s následnými kroky je 4100 Kč + 21% DPH což je  4 961 Kč  -  úhrada na účet   263623947 / 0300    
 • V případě žádosti o anonymitu se sazba zdvojnásobuje ,což je 9 922 Kč
 • Platba je splatná před posouzením žádosti ZATÍM NEZPOPLATNĚNO.
 • Posouzení žádosti proběhne do 7 pracovních dnů od došlé platby. Po posouzení je doklad o úhradě zaslán elektronicky.
 • Při neodsouhlasení žádosti k vzájemnému investování se 2 000 Kč (u bodu 2 částka 4 000 Kč) vrací.
 • Obdobné přepočtené sazby platí ze Slovenska – pro přepočet se použije kurz 26 Kč/EUR
 • Jako variabilní symbol platby bude uvedeno telefonní číslo a to včetně mezinárodního předčíslí – telefonní číslo nebude zveřejňováno, bude zveřejňován přidělený kód zájemce.
INVESTOR
 • Platba za vstupní posouzení investora s následnými kroky je 2 000 Kč + 21% DPH což je  2 420 Kč  -  úhrada na účet   263623947 / 0300
 • V případě žádosti o anonymitu je sazba 4 100 Kč.
 • Platba je splatná před posouzením žádosti - ZATÍM NEZPOPLATNĚNO.
 • Posouzení žádosti proběhne do 7 pracovních dnů od došlé platby. Po posouzení je doklad o úhradě zaslán elektronicky.
 • Při neodsouhlasení žádosti k vzájemnému investování se u bodu 2 částka 2 000 Kč vrací.
 • Obdobné přepočtené sazby platí ze Slovenska – pro přepočet se použije kurz 26 Kč/EUR.
 • Jako variabilní symbol platby bude uvedeno telefonní číslo a to včetně mezinárodního předčíslí – telefonní číslo nebude zveřejňováno, bude zveřejňován přidělený kód zájemce.
 

Prohlášení STAVEBSERVISU

 • STAVEBSERVIS spol. s r.o. a zájemce potvrzují, že odesláním dotazníku a úhradou platby berou na vědomí principy Vzájemného investování a souhlasí s níže uvedenými body 1 až 7 a obsahem ceníku - ZATÍM NEZPOPLATNĚNO.
 • STAVEBSERVIS spol. s r.o. si vyhrazuje právo: odmítnout registraci, zveřejnění a i předání adresy klientů bez udání důvodů. (Nebo v zájmu požadavku stávajících klientů a samotného systému vzájemných investování.) Vyloučení stávajícího zájemce může být taktéž z důvodu obsahu, který odporuje dobrým mravům či jinak ohrožuje vzájemné investování.
 • STAVEBSERVIS spol. s r.o. si vyhrazuje právo ověřit deklarované skutečnosti uváděné v dotazníku klientů. Všechny ověřené skutečnosti se považují za částečně ověřené. V případě neověření nebo pochybností se uvede NEOVĚŘENO.
 • STAVEBSERVIS spol. s r.o. požaduje, aby investor pouze s finanční účastí se nezabýval činností půjčováním finančních prostředků (pouze v případech předem dohodnutých).
 • STAVEBSERVIS spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit podmínky a ceny v účasti na VZÁJEMNÉM INVESTOVÁNÍ.
 • STAVEBSERVIS spol. s r.o. nenese právní zodpovědnost za konečný výběr partnera pro spolupráci.
 • STAVEBSERVIS spol. s r.o. bude se podílet na vyhledávání partnera jeden rok, pokud se zájemcem nebude dohodnuto jinak.
 • STAVEBSERVIS spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit jednotlivé podmínky dle jednotlivých případů.
 

Použité výrazy

 • Realizátor - nositel rozpracovaného podnikatelského projektu
 • Investor - subjekt, který do firmy či projektu vstupuje finančně nebo jiným přínosem
 • Zájemce - Zájemci jsou REALIZÁTOR a INVESTOR. Zájemce je jak realizátor, tak investor, kteří mají snahu navázat kontakt s protějškem a další spolupráci.
 • Subjekt – právnická nebo fyzická osoba
 • Zveřejněný seznam zájemců – je tabulka (realizátorů nebo investorů) bez uvedení kontaktů přístupná veřejně
 • Skrytý zásobník zájemců – (realizátorů nebo investorů) kteří na vlastní žádost nechtějí být zveřejněni. Chtějí však, aby se s nimi pracovalo jako se zveřejněnými – byli nabídnuti při vyhledávání nebo jim protějšky byly nabídnuty.

Napište nám

Variantní nemoci mohou mít vliv na průtok krve, který může zpomalit proudění krve, důvod erektilní dysfunkce. Různé opravné prostředky se používají k léčbě infekcí Klebsiella. Jeden z co nejlépe léčbě impotence je Cialis. Cialis je lék předepsán k ošetření různorodé utrpení. Co si myslíte o http://cialis-cz.com/? Kde můžete získat správné informace o cialis prodej? Velmi důležitý aspekt budete muset vypadat, je Cialis. V některých případech jsou lidé, kteří hledají léky k vyřešení sex dysfunkce. Život s takovým problémem může být skutečnou výzvou. Před přijetím Cialis nebo jiný lék, poraďte se se svým lékárníkem, pokud jste alergičtí na to. Promluvte si se svým lékárníkem žádné změny libida jste se setkali. Pokud narazíte na některé další příznaky, které si myslíte, že může být v důsledku tohoto nápravného opatření, poradit se svým doktor.