12. 10. 24

Pro BD v Praze nyní je dotace 30 % z uznatelných nákladů.  NZU pro rodinné domy je dotace do 50 % uznatelných nákladů se stanovenou dotační částkou za jednotlivé konstrukce. Možno kombinovat s "kotlíkovými dotacemi" - od 70 do 85 % uznatelných nákladů, které jsou do 150 000 Kč. Žádosti na kotlíkové dotace lze podávat po otevření pro velké zájem jen několik dní. Přijďte a možnosti probereme osobně.

Dotace

Dotace na bydlení

- podali jsme kolem sta žádostí v různých programech a vše se 100% úspěšností !!! 

Pro BYTOVÉ DOMY nabízíme:

- Zdarma: propočet investice s ekonomickou návratností zateplení. Účast na shromáždění vlastníků, vypracování podkladů pro hlasování dle NOZ.

- Vypracujeme projektovou dokumentaci současného stavu s následnou vazbou na dotace včetně PENB (průkazu energetické náročnosti budovy).

- Provedeme výběrové řízení s prověřenými firmami nebo s firmami dle vašeho výběru.

- Vyřídíme stavební povolení nebo nebo obdobné povolení (dle toho jaké daná stavba vyžaduje).

- Provedeme vás dotacemi - všechny dotace na u nás byly vyřízeny se 100% úspěšností.

 

Vzhledem k oživování ekonomiky bude docházet k postupnému nárůstu cen stavebních prací. Lze předpokládat, že dojde postupně k naplnění stavebních kapacit. Z tohoto důvodu je pro žadatele o dotace rozumné, zahájit práce na projektech co nejdříve. Nebudou zaskočeni odpovědí, že nejsou kapacity a následně, že finanční částka určená na dotace je vyčerpána.

U SVJ dle nového obchodního zákoníku ke schválení revitalizace na shromáždění postačuje nadpoloviční většina hlasujících při účasti nadpoloviční většiny (obojí ve vztahu k m2). Musí však být odsouhasena úvěrující banka, výše úvěru (což není známo bez předchozí soutěže na dodavatele prací) a výše úrokové sazby. Tyto kroky nejdou zvládnout za jedno shromáždění vlastníků a tím se termíny protahují a podání žádosti o dotaci s realizací se proti minulým létům posouvá.

 

 

USKUTEČNĚNO

Okružní 430, 755 01 Vsetín - investor: Společenství vlastníků domu Okružní 430, Vsetín, rok realizace: 2010


Benátky 1168, 755 01 Vsetín - investor: Společenství vlastníků domu Benátky 1168, Vsetín, rok realizace: 2009


Ohrada 1854 -18557, 755 01 Vsetín - investor: Společenství vlastníků jednotek Ohrada, rok realizace: 2008


Na Hrázi 1585, 755 01 Vsetín - investor: Společenství vlastníků jednotek č.p. 1585 Na Hrázi, Vsetín, rok realizace: 2011


Žerotínova 992, 755 01 Vsetín - investor: Finreal Vsetín, a.s., rok realizace: 2011


Kobzáňova 1630, 755 01 Vsetín - investor: Kobzáňova 1630, 755 01 Vsetín


Josefa Sousedíka 1584, 755 01 Vsetín - investor: Společenství vlastníků jednotek čp. 1584 J. Sousedíka, Vsetín, rok realizace: 2011


Krátká 708, 757 01 Valašské Meziříčí - investor: Společenství Krátká 708, V. M., rok realizace: 2010


Krátká 711, 757 01 Valašské Meziříčí - investor: Společenství domu Krátká 711 ve Valašském Meziříčí, rok realizace: 2011


Sokolská 1088 - 1089, 757 01 Valašské Meziříčí - investor: Společenství Sokolská 1088, 1089, 757 01 Valašské Meziříčí, rok realizace: 2010 - 2011


Zašovská 174 - 175, 757 01 Valašské Meziříčí - investor: Společenství Zašovská 174, 175, 757 01 Valašské Meziříčí, rok realizace: 2011


Růžová 153, 757 01 Valašské Meziříčí - investor: Společenství Růžová 153, Valašské Meziříčí, rok realizace: 2011


Křižná 676 - 677 , 757 01 Valašské Meziříčí- investor: Společenství VM Křižná 676, 677, rok realizace: 2011


Vsetínská 475, 757 01 Valašské Meziříčí - investor: Společenství Vsetínská 475, Valašské Meziříčí, rok realizace: 2011


Slavičín 580, 763 21 Slavičín - investor: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 580 ul. U Zahrádek, Slavičín, rok realizace: 2010


Slavičín 473 - 475, 763 21 Slavičín - investor: Společenství vlastníků jednotek bytového domu 473 - 475, ul. U Zahrádek, Slavičín, rok realizace: 2011


Revoluční 1702, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - investor: Stavební bytové družstvo Rožnov, rok realizace: 2011


Partyzánská 1106 - 1107, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - investor: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1106 a 1107, rok realizace: 2011


Frýdlant n. Ostravicí 1343, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - investor: Stavební bytové družstvo Frýdlant nad Ostravicí, rok realizace: 2010


Liptál 433, 756 31 Liptál - investor: Ing. Michal Trochta, rok realizace: 2011


Francova Lhota čp. 285, 756 14 Francova Lhota - investor: Obec Francova Lhota, rok realizace: 2010 

 

Note: 
 
   BYTOVÉ DOMY

IROP SC 2.5

Přímé dotace vyjma Prahy.

Podporovány tyto aktivity:  
Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov 
Projekty se zaměřují na jednu nebo několik aktivit: zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří. Za stejným účelem jsou financovány prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.

Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody 
Výsledkem projektu je nový zdroj pro vytápění bytového domu, využívající místo pevných nebo kapalných fosilních paliv efektivní, ekologicky šetrné zdroje. V objektech, napojených na centrální zdroje vytápění se provádí komplexní zateplení budovy, výměna předávací stanice, vyregulování nebo modernizace celé soustavy vytápění objektu; lze vyměnit zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. 

Přechod na šetrné, ekologické zdroje 
Cílem je pořízení účinných a nízkoemisních kotlů na biomasu, účinných tepelných čerpadel či kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívajících obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěné.
Za stejným účelem je možné vyměnit rozvody tepla a vody a instalovat systémy měření a regulace otopné soustavy.

Note: Zdarma jsou u nás prováděny veškeré technické a ekonomické konzultace. Danou problematiku případně vysvětlíme i na schůzích bytových domů. Při tomto využíváme audiovizuální projekční techniku – obsahem jsou technické a ekonomické informace.

Napište nám

 

 DOTACE OSTATNÍ

Vzhledem k šíři záběru dotačních titulů a jejich celostátních nebo regionálních omezení s omezenou časovou platností je zde vypisování jednotlivých specifik neúčelné.

Ministerstva poskytující dotace – MMR, MŽP, MPO, MK, MD. Tyto některé ministerstva dále přesunují finanční prostředky s právem rozhodovat o nich na kraje a jejich pracoviště. V ČR jsou taktéž využívány zahraniční dotační fondy.

 
SLUČOVÁNÍ DOTACÍ

Možnost slučování dotací je u každého titulu uvedena, případně je nutno tuto možnost ověřit.

 

Pro jednotlivé dotační tituly současné i výhledové provedeme:

Předběžné posouzení domu v návaznosti na dotace
Proměření vlhkostních poměrů, proměření termokamerou
Projektovou dokumentaci
Posouzení nároku na dotace
Předběžný energetický posudek
Odborný posudek
Energetický audit
Průkaz energetické náročnosti budovy
U typizovaných domů – dotace „Nový panel“ nebo v kombinaci s „Zelená úsporám“
Vyřízení žádosti o dotaci – včetně solárního ohřevu teplé vody apod.
V případě požadavku: -soutěž na výběr dodavatele stavebních prací, -stavební dozor
Zajištění úvěru soutěží - výběrem nejvhodnější nabídky z úvěrujících bank

Napište nám

Variantní nemoci mohou mít vliv na průtok krve, který může zpomalit proudění krve, příčina vztyčitelný dysfunkce. Různé opravné prostředky se používají k zacházení infekcí Klebsiella. Jeden z co nejlépe léčbě impotence je Cialis. Cialis je lék předepsán k léčbě různorodé utrpení. Co si myslíte o http://cialis-cz.com/? Kde možná budete získat správné informace o cialis prodej? Velmi důležitý aspekt vůle muset hledat, je Cialis. V některých případech jsou lidé, kteří hledají léky k vyřešení sexuální dysfunkce. Život s takovým problémem může být skutečnou výzvou. Před přijetím Cialis nebo jiný lék, konzultovat se se svým lékárníkem, pokud jste alergičtí na to. Promluvte si se svým lékárníkem žádné změny libida jste se setkali. Pokud narazíte na některé další příznaky, které si myslíte, že může být v důsledku tohoto nápravného opatření, poradit se svým lékařem.