12. 10. 24

Pro BD v Praze nyní je dotace 30 % z uznatelných nákladů.  NZU pro rodinné domy je dotace do 50 % uznatelných nákladů se stanovenou dotační částkou za jednotlivé konstrukce. Možno kombinovat s "kotlíkovými dotacemi" - od 70 do 85 % uznatelných nákladů, které jsou do 150 000 Kč. Žádosti na kotlíkové dotace lze podávat po otevření pro velké zájem jen několik dní.

Dotace

Dotace na bydlení

- podali jsme kolem sta žádostí v různých programech a vše se 100% úspěšností !!! 

Pro BYTOVÉ DOMY nabízíme:

- Zdarma: propočet investice s ekonomickou návratností zateplení. Účast na shromáždění vlastníků, vypracování podkladů pro hlasování dle NOZ.

- Vypracujeme projektovou dokumentaci současného stav} s následnou vazbou na dotace v