Stavební povolení

V části stavební povolení jsme si dovolili shrnout veškeré dění nutné pro získání dokladu pro provedení stavby. Zaměříme se zde spíše na stavební povolení ve vztahu k dotacím.

Dotační programy nevyžadují žádné odlišnosti stavebního (či obdobného) stavebního povolení. Vyžadují však, aby podmínky a údaje v něm uvedené byly důsledně splněny. Při nedodržení žadatel přichází o dotace.

Stavební povolení pro stavebníky vyřizujeme i samostatně.

Kde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍN


 

Stavební povolení - zažádané na stavebním úřadě

 • Trvá obvykle do tří měsíců
 • Doporučuje se při očekávaném složitějším jednání
 

Veřejnoprávní smlouva na provedení stavby

 • Po dohodě je možno tuto uzavřít i do 14 dnů
 • Je nutné mít veškeré kladné souhlasy a vyjádření (i sousedů)
 

Stavební ohlášení

 • Při dodržení všech daných dokumentů platnost stavebního ohlášení je za měsíc
 • Lze použít i pro novou stavbu rodinného domku
 • Vhodné dopředu dohodnout a projednat dokumenty s daným referentem, aby nedošlo k přesunu na běžné stavební povolení
 

Vyjádření stavebního úřadu o tom, že záměr žádné povolení nepotřebuje

 • Oznámení s tímto vyjádřením po dohodě lze obdržet do čtrnácti dní
 • edná se převážně o udržovací práce – výměnu oken, obnovu hydroizolace i zateplení
 • V případě zateplení bytového domu je nutná projektová dokumentace s požární zprávou a její odsouhlasení příslušným HZS
 • Finančně může jít i o značný rozsah (desítky mil. Kč), omezeno výškou budovy 12m
 

Posouzení dokumentace stavebním inspektorem - výhoda rychlosti s doplněním zákona pominula

 • Je nutné mít všechna vyjádření obvyklá pro stavební povolení
 • Má stejnou platnost jako stavební povolení - s přípravou a vyvěšením trvá as 2 měsíce.
 • Je finančně náročnější
 • Kolaudaci obvykle provádí místně příslušný stavební úřad
 

Všeobecná doporučení:

 • Novostavby musí být v souladu s územním plánem – dopředu ověřit
 • Sporné body je nutno řešit s předstihem
 • Od počátku je třeba si ujasnit, o jaký typ povolení budeme žádat – ve vztahu na čas a rizika odvolání i případné doplnění dokladů
 • Důslednost v majetkových a právních dokumentech

   

Note: STAVEBNÍ POVOLENÍ - vyřizujeme i samostatně včetně vstupů a smluv u liniových staveb Stavební povolení a jeho aspekty zde slouží pouze jako doplňující náhled na dané téma

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍNVariantní nemoci mohou mít vliv na průtok krve, který může zpomalit proudění krve, příčina vztyčitelný dysfunkce. Různé opravné prostředky se používají k zacházení infekcí Klebsiella. Jeden z co nejlépe léčbě impotence je Cialis. Cialis je lék předepsán k léčbě různorodé utrpení. Co si myslíte o http://cialis-cz.com/? Kde můžete získat správné informace o cialis prodej? Velmi důležitý aspekt nebude muset dívat, je Cialis. V některých případech jsou lidé, kdo hledají léky k vyřešení sex dysfunkce. Život s takovým problémem může být skutečnou výzvou. Před přijetím Cialis nebo jiný lék, poraďte se se svým lékárníkem, pokud jste alergičtí na to. Promluvte si se svým lékárníkem žádné změny libida jste se setkali. Pokud narazíte na některé další příznaky, které si myslíte, že může být v důsledku tohoto nápravného opatření, poradit se svým lékařem.