Stavební povolení

Stavební povolení

V části stavební povolení jsme si dovolili shrnout veškeré dění nutné pro získání dokladu pro provedení stavby. Zaměříme se zde spíše na stavební povolení ve vztahu k dotacím.

Dotační programy nevyžadují žádné odlišnosti stavebního (či obdobného) stavebního povolení. Vyžadují však, aby podmínky a údaje v něm uvedené byly důsledně splněny. Při nedodržení žadatel přichází o dotace.

Stavební povolení pro stavebníky vyřizujeme i samostatně.

 

Stavební povolení - zažádané na stavebním úřadě

 • Trvá obvykle do tří měsíců
 • Doporučuje se při očekávaném složitějším jednání
 

Veřejnoprávní smlouva na provedení stavby

 • Po dohodě je možno tuto uzavřít i do 14 dnů
 • Je nutné mít veškeré kladné souhlasy a vyjádření (i sousedů)
 

Stavební ohlášení

 • Při dodržení všech daných dokumentů platnost stavebního ohlášení je za měsíc
 • Lze použít i pro novou stavbu rodinného domku
 • Vhodné dopředu dohodnout a projednat dokumenty s daným referentem, aby nedošlo k přesunu na běžné stavební povolení
 

Vyjádření stavebního úřadu o tom, že záměr žádné povolení nepotřebuje

 • Oznámení s tímto vyjádřením po dohodě lze obdržet do čtrnácti dní
 • Jedná se převážně o udržovací práce – výměnu oken, obnovu hydroizolace i zateplení
 • V případě zateplení bytového domu je nutná projektová dokumentace s požární zprávou a její odsouhlasení příslušným HZS
 • Finančně může jít i o značný rozsah (desítky mil. Kč), omezeno výškou budovy 12m
 • Je nutné mít všechna vyjádření obvyklá pro stavební povolení
 • Má stejnou platnost jako stavební povolení - s přípravou a vyvěšením trvá as 2 měsíce
 

Posouzení dokumentace stavebním inspektorem - výhoda rychlosti s doplněním zákona pominula

 • Je nutné mít všechna vyjádření obvyklá pro stavební povolení
 • Má stejnou platnost jako stavební povolení - s přípravou a vyvěšením trvá as 2 měsíce
 • Je finančně náročnější
 • Kolaudaci obvykle provádí místně příslušný stavební úřad
 

Všeobecná doporučení:

 • Novostavby musí být v souladu s územním plánem – dopředu ověřit
 • Sporné body je nutno řešit s předstihem
 • Od počátku je třeba si ujasnit, o jaký typ povolení budeme žádat – ve vztahu na čas a rizika odvolání i případné doplnění dokladů
 • Důslednost v majetkových a právních dokumentechNote: STAVEBNÍ POVOLENÍ - vyřizujeme i samostatně včetně vstupů a smluv u liniových staveb Stavební povolení a jeho aspekty zde slouží pouze jako doplňující náhled na dané téma
Navštivte nás