Revitalizace

Revitalizace

Znamená znovuobnovení, modernizace, opravy a zateplení. Zateplením uspoříte finanční prostředky na vytápění. Vnější zateplení z důvodu menšího teplotního namáhání prodlouží životnost stavby. Zavedením moderních prvků se zvětší užitná hodnota objektu a mnohdy se zvýší bezpečnost. Stavba dostane nový vzhled.

Komplexní revitalizace bytových domů

  • Seznámení se s problematikou bytového domu, jeho potřebami a prioritami v návaznosti na jeho stávající ekonomickou situaci.
  • Příprava předběžné ekonomické rozvahy revitalizace, možné varianty provedení a možnosti financování včetně možností dotačních.
  • Vyhotovení textů pro schválení schůzí společenství z hlediska postupu výboru v zajišťování revitalizace, dotací a úvěru.
 

Postup:

  • Účast na schůzi společenství s případným vysvětlením technického a ekonomického řešení
  • Sepsání příkazní smlouvy s plnou mocí pro komplexní nebo částečné zajištění revitalizace domu
  • Zajištění technických podkladů domu a jeho případné doměření
  • Zpracování projektové dokumentace
 

Zajistíme

  • Mimo zateplení objektu bereme na zřetel jeho případné odvlhčení, opravu balkónů, výměnu výtahu, výměnu vnitřních rozvodů, oprava střechy i případnou podkrovní vestavbu a úpravu vnějších ploch
  • Vypracování žádosti o dotace a výběr vhodného financování revitalizace domu
  • V průběhu realizace dohled nad prováděním stavebních prací ve spolupráci se stavebním dozorem

Note: V případě potřeby je možno zabezpečit jen určitou část výše zmiňovaných činností.
Navštivte nás