Vnější zateplení

Vnější zateplení

Zateplením uspoříte finanční prostředky na vytápění. Tyto úspory vyplynou z výpočtů a po našich zkušenostech odpovídají skutečnosti. Vnější zateplení z důvodu menšího teplotního namáhání prodlouží životnost stavby. Zavedením moderních prvků se zvětší užitná hodnota objektu a stavba dostane líbivý vzhled.

Zateplení fasád a jejich barevnost

 • Barevnost je to, co vlastník domu může ovlivnit nejvíce
 • Tloušťku a typ izolace určují energetické propočty a požárně bezpečnostní požadavky
 • U bytových domů se převážně používají kontaktní zateplovací systémy
 • Problematika je značně rozsáhlá a každý dům má svoje specifika a vyžaduje individuální profesionální přístup
 

 • Oponentem v rozhodování o barvě fasády je městský architekt
 • Z hlediska použití tmavých barev existuje technické omezení ve vztahu k jejich jímavosti na tepelné záření. U zatepleného domu s vnějším zateplením dle dnešních norem a nemůže běžným provozem docházet k tvorbě plísní
 • Zajištění technických podkladů domu a jeho případné doměření
 • U správně zatepleného domu nemůže běžným provozem docházet k tvorbě plísní.
 

 • Ekonomika revitalizace a finanční rozvaha se provádí se tak, aby technický stav budovy s navazující revitalizací budovy byl spolu s požadavky vlastníků v souladu s finančním krytím celkových nákladů. V celkové finanční rozvaze při postupném dopracování alternativ je snaha dojít k nejefektivnějšímu využití finančních prostředků
 • Výhled stavebních prací se odvíjí od technického stavu budovy, stanovením priorit oprav a investic. Po zpracování projektu s rozpočtem máme projekční rozpočet, z něhož vytvoříme slepý rozpočet pro výběrové řízení. Po výběrovém řízení dostáváme realizační cenu, která by měla být v průběhu provádění navýšena pouze o nepředvídané vícepráce
 • V průběhu realizace existuje dohled nad prováděním stavebních prací ve spolupráci se stavebním dozorem
 

 

 • Na pokrytí realizační ceny většinou využíváme úvěr. Naspořené vlastní finance necháváme obvykle na pokrytí víceprací. Pro dosažení patřičného úvěru upravujeme délku splácení, případně upravujeme platby do fondu oprav.
 • Pro stanovení maximální možné výše úvěru je rozhodující výše platby do fondu oprav. Procenta úrokové sazby mají jednotlivé banky dle kriterií odlišné. Sazbu ovlivňují jiné závazky, počet neplatičů, ostatní příjmy a jiná data z účetních podkladů bytového domu.
 • Při úvěrech banky vyžadují kolem 15 % navýšení do fondu oprav proti splácenému úvěru. Banky taktéž požadují, aby v uvažovaných a členskou schůzí SVJ odsouhlasených splátkách nebylo uvažováno s dotací. Po obdržení dotace je obvykle možno splátku bez sankce upravit.
 • Problematika je značně rozsáhlá a každý dům má svoje specifika a vyžaduje individuální profesionální přístup

Note: Pro vybrání nejpříznivějšího úvěru provádíme poptávku na jednotlivé úvěry u několika bank.
Navštivte nás