Výběrová řízení

  • V rámci naší činnosti provádíme výběrová řízení na dodavatele stavebních prací a to samostatně nebo jako součást celku žádosti o dotace.
  • Při žádostech o dotaci je nutno dodržet podmínky výběrového řízení dle jednotlivých dotačních titulů, které mohou být odlišné od zákona o veřejných zakázkách - viz. IROP.
  • Doklady o výběrovém řízení jsou většinou nedílnou součástí příloh žádosti o dotaci a je povinnost je archivovat v délce, kterou určují jednotlivé dotace.
  • Organizování soutěže v rámci veřejných zakázek má svá specifika. Je nutno tyto brát na zřetel a přípravě věnovat maximální pozornost.
  • Vzhledem k tomu, že spolupracovníky našeho týmu jsou i bývalí statutární zástupci obcí, nejsou nám řešení pro obce cizí a samozřejmostí je řešení dle výhledové situace v zákonech a dotacích.
  • U obcí zvláště platí – jestli chci získat dotační finanční prostředky, je třeba v předstihu chystat projektovou dokumentaci s vazbou na budoucí vyhlášený dotační titul.