Dotace

Podali jsme kolem 130 žádostí v různých programech a vše se 100% úspěšností !!!

Pro BYTOVÉ DOMY nabízíme:

  • Zdarma: výpočet investice s ekonomickou návratností zateplení. Účast na shromáždění vlastníků, vypracování podkladů pro hlasování dle NOZ.
  • Vypracujeme projektovou dokumentaci současného stavu s následnou vazbou na dotace včetně PENB (průkazu energetické náročnosti budovy).
  • Provedeme výběrové řízení s prověřenými firmami nebo s firmami dle vašeho výběru při dodržení pravidel programu.
  • Vyřídíme stavební povolení nebo obdobné povolení (dle toho jaké daná stavba vyžaduje).
  • Provedeme vás dotacemi - všechny dotace na bydlení byly se 100% úspěšností.

 

Platí již uvedené, jako v odstavci Předběžné propočty staveb, viz níže.

Provádíme předběžné propočty staveb pro vlastníky bytových domů, aby měli předběžný finanční náhled na nákladovost akce. Z ceny tohoto propočtu se předběžně stanovuje rozvrh financování stavby. S investorem se stanoví priority investic v návaznosti na naspořené finanční prostředky, měsíční příjem do fondu oprav, výhled úvěru a jeho splácení s případným navýšením platby do fondu oprav. Od tohoto se odvíjí požadavek na provedení projektové dokumentace s respektováním požadavků dotačního titulu, pokud investor dotace požaduje.

Po vypracování projektu v souladu s PENB a následném rozpočtu se rozvrh financování definitivně upřesňuje.